دكتر شريعتي

من طرفدار معلمي هستم كه انديشيدن را به من بياموزد نه انديشه ها را

دانلود کتاب های الکترونیکی کامل دکتر علی شریعتی / دانلود کتاب بازگشت

دانلود کتاب های الکترونیکی کامل دکتر علی شریعتی / دانلود کتاب بازگشت به خویشتن و دانلود کتاب سوره روم پیامی به روشن فکر مسئول از دکتر علی شریعتی
بازگشت به خویشتن نوشته دکتر علی شریعتی

جامعه ی ما مثل هر جامعه ی دیگری ، و زمان ما مثل هر زمان دیگری قالب ریزی شده و افکار آن قطب بندی و عقاید آن استاندارد شده است . تیپ ها مشخص و جهت های تعیین شده ای دارند . کذهبی ، روشن فکر ، تحصیل کرده ، عامی ، زبده مرتجع و مترقی ، هر کدام قالبهای مشخص ورابطه های معلوم و زبان های فهمیده شده ای دارند که همدیگر را می فهمند . و هر کس در این عصر بخواهد مرد موفقی باشد و عنصری باشد که در جامعه فهمیده شود و دارای طرز تفکری موفقیت امیز باشد ، باید در جامعه تعیین کند که من برچسب فکری ام چیست.

ردیف نام کتاب توضیحات دانلود کتاب موضوع حجم صفحه
802 بازگشت به خویشتن دکتر علی شریعتی شریعتی 237 kb 21
803 سوره روم – پیامی به روشن فکر مسئول دکتر علی شریعتی شریعتی 245 kb 37

+ نوشته شده در  یکشنبه یازدهم بهمن ۱۳۸۸ساعت 13:39  توسط يونس محمدي  |